ABOUT US

ความเป็นมาของบ้านต้นทองกวาว

ที่ดินที่ตั้งของโครงการซื่งตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพแห่งนี้ ได้ซื้อไว้เมื่อปี พ.ศ. 2526 เพื่อปลูกบ้านอยู่เอง เป็นที่ที่สวยงาม เพราะสามารถมองเห็นไปถึงพระธาตุดอยสุเทพได้อย่างชัดเจน อยู่ในซอยที่เข้าถึงได้สะดวก แต่ไม่พลุกพล่าน

เวลาผ่านไป การเติบโตอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำให้นักศึกษามีความต้องการหาที่อยู่อาศัยที่ใกล้มหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เจ้าของจึงตัดสินใจสร้างหอพักหญิงแห่งนี้ขึ้นมาที่ให้ความปลอดภัย สะอาด สะดวกสบาย และใกล้ชิดธรรมชาติ แทนการปลูกบ้านพักส่วนตัว ด้วยอุดมการณ์ที่อยากจะคงความสวยงามร่มรื่นอย่างเป็นธรรมชาติของที่ดินนี้ไว้ โครงการบ้านต้นทองกวาวจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2553 การวางแผนที่เน้นการรักษาบรรยากาศเดิมไว้ให้มากที่สุด กับอาคารหอพักที่ต้องอบอุ่น ตอบสนองผู้อยู่อาศัยทุกประการ

ชื่อหอพักนั้นมาจากไหนกัน

ต้นทองกวาวเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของจึงตั้งใจที่จะปลูกไว้บนกลางที่ดิน เมื่อคราวที่ซื้อที่ดิน 30 ปีก่อน ปัจจุบันนี้ ต้นทองกวาวได้เติบใหญ่เป็นเปลาตรงสูงสง่าถึง 17 เมตร ให้ความร่มรื่นแก่ผู้อาศัยแห่งบ้านต้นทองกวาว

ติดต่อเรา